زور اخبار آمریکا دموکرات رئیس جمهور

زور: اخبار آمریکا دموکرات رئیس جمهور دونالد ترامپ اخبار بین الملل

عکس) + سلفی گرفتن در سال ۱۹۲۰ (

تصویر | تصویری | میلادی | سلفی گرفتن | اخبار گوناگون سلفی گرفتن در سال ۱۹۲۰ (+عکس) عبارات مهم : تصویر تصویری از گرفتن ت..

ادامه مطلب

نگهداری بذر جهت روز قیامت!, تصاویر ، خزانه عجیب نروژی‌ها

در خزانه بذر قیامت (Svalbard Global Seed Vault) که یک سردخانه غیر قابل نفوذ در نروژ است بیش از یک میلیون بذر نگهدارى مى شود. این خزانه در منطقه اى ممن..

ادامه مطلب