زور اخبار آمریکا دموکرات رئیس جمهور

زور: اخبار آمریکا دموکرات رئیس جمهور دونالد ترامپ اخبار بین الملل

دیدار محرمانه وزیر اطلاعات امارات با سعد الحریری

وزیر اطلاعات امارات با جهت فیصله دادن به تبعات ماجرای بازداشت نخست‌وزیر لبنان در ریاض، محرمانه به بیروت رفته و با وی دیدار کرده است.  ..

ادامه مطلب