زور اخبار آمریکا دموکرات رئیس جمهور

زور: اخبار آمریکا دموکرات رئیس جمهور دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار گوناگون نگهداری بذر جهت روز قیامت!, تصاویر ، خزانه عجیب نروژی‌ها

در خزانه بذر قیامت (Svalbard Global Seed Vault) که یک سردخانه غیر قابل نفوذ در نروژ است بیش از یک میلیون بذر نگهدارى مى شود. این خزانه در منطقه اى ممنوعه در نر

نگهداری بذر جهت روز قیامت!, تصاویر ، خزانه عجیب نروژی‌ها

خزانه عجیب نروژی ها؛ نگهداری بذر جهت روز قیامت!/تصاویر

عبارات مهم : قیامت

در خزانه بذر قیامت (Svalbard Global Seed Vault) که یک سردخانه غیر قابل نفوذ در نروژ است بیش از یک میلیون بذر نگهدارى مى شود. این خزانه در منطقه اى ممنوعه در نروژ واقع شده است است و نشانه از ایجاد آن مقابله با بلایاى طبیعى احتمالى ناشی از تغییرات آب و هوایی است.

نگهداری بذر جهت روز قیامت!, تصاویر ، خزانه عجیب نروژی‌ها

در خزانه بذر قیامت (Svalbard Global Seed Vault) که یک سردخانه غیر قابل نفوذ در نروژ است بیش از یک میلیون بذر نگهدارى مى شود. این خزانه در منطقه اى ممنوعه در نر

خبرآنلاین

نگهداری بذر جهت روز قیامت!, تصاویر ، خزانه عجیب نروژی‌ها

واژه های کلیدی: قیامت | نگهداری | روز قیامت | تغییرات آب و هوایی | اخبار گوناگون

نگهداری بذر جهت روز قیامت!, تصاویر ، خزانه عجیب نروژی‌ها

نگهداری بذر جهت روز قیامت!, تصاویر ، خزانه عجیب نروژی‌ها

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs