زور اخبار آمریکا دموکرات رئیس جمهور

زور: اخبار آمریکا دموکرات رئیس جمهور دونالد ترامپ اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عملکرد شورای نگهبان در تفسیر رجل سیاسی ابهام دارد

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بندهای اعلام شده است از سوی شورای نگهبان در خصوص رجل سیاسی که بخشی از آن مربوط به وقایع ۸۸ است گفت: وقایع ۸۸

عملکرد شورای نگهبان در تفسیر رجل سیاسی ابهام دارد

عملکرد شورای نگهبان در تفسیر رجل سیاسی ابهام دارد

عبارات مهم : سیاسی

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بندهای اعلام شده است از سوی شورای نگهبان در خصوص رجل سیاسی که بخشی از آن مربوط به وقایع ۸۸ است گفت: وقایع ۸۸ بخش عظیمی از جامعه را درگیر کرد، که باید با طرح مسائلی چون گفت وگوی ملی تلاش در حل آنها داشته باشیم. در نهایت باید تلاش کنیم جامعه را از بن بست سیاسی خارج کنیم. طرح پرسشها این چنینی در برهه های حساسی مثل انتخابات باعث دلزدگی و دلسردی افرادی می شود که در نظام دلسوزانه کار می کنند.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی در گفت وگو با ایلنا، راجع به ارزیابی بندهای اعلام شده است جهت رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان گفت: یکی از بندهای مطرح شده است از سوی شورای نگهبان در خصوص رجل سیاسی عدم سابقه کیفری هست، یعنی کسی که قرار است در انتخابات شرکت کند نباید سابقه کیفری داشته باشد. ولی اینکه در یکی دیگر از بندها به مسئله شرکت در اعتراضات ۸۸ اشاره شده، به اصل عنوان رجل سیاسی محدودیت می بخشد. در واقع ارتباط دادن این دو مسئله به یکدیگر نشانه ای از کج سلیقگی هست. وقایع از این دست در کشور ما اتفاق افتاده و اگر بخواهیم روی تک تک آنها حساسیت خاص به خرج دهیم و آنها را نوعی معیار جهت رد صلاحیت افراد قرار دهیم به هیچ عنوان پذیرفته شده است نیست.

وی افزود: خیلی از افرادی که در سال ۸۸ حضور داشتند، در حال حاضر مشغول کار در نظام هستند و از دلسوزان نظام محسوب می شوند. در مجموع محدود کردن دایره رجل سیاسی باعث می شود صندوقچه افراد دلسوز در نظام رفته رفته خالی شود. چراکه در هر اتفاقی که در کشور رخ می دهد اگر اینگونه پرسشها را دخیل کنیم، دیگر از دلسوزان نظام کسی باقی نمی ماند. وقایع ۸۸ بخش عظیمی از جامعه را درگیر کرد، که باید با طرح مسائلی چون گفت وگوی ملی تلاش در حل آنها داشته باشیم. در نهایت باید تلاش کنیم جامعه را از بن بست سیاسی خارج کنیم. طرح پرسشها این چنینی در برهه های حساسی مثل انتخابات باعث دلزدگی و دلسردی افرادی می شود که در نظام دلسوزانه کار می کنند.

عملکرد شورای نگهبان در تفسیر رجل سیاسی ابهام دارد

سیاوشی با اشاره به اصل بیستم قانون اساسی که در آن برابری جنسیتی ذکر شده است هست، اظهار داشت: رجل سیاسی که در ابتدا در قانون اساسی ذکر شد و در ادامه تفسیر آن به عهده شورای نگهبان گذاشته شد، به هیچ عنوان به مسئله جنسیتی اشاره نکرده بود. در بااهمیت ترین مواد قانون اساسی که یکی از آنها اصل ۲۰ قوانین هست، به برابری جنسیتی اشاره شده است هست. در بسیاری از موارد هم شاهد تلاش و فعالیت زنان در نظام هستیم. ولی مورد مهمی که در این بحث وجود دارد عدم شفافیت شورای نگهبان در رد صلاحیت زن ها است.

وی خاطرنشان کرد: در طول وقت هیچ گاه مطرح نشده که به چه علت زن ها رد صلاحیت می شوند به نوعی از بیان این مساله فرار شده است است چراکه هیچ گاه به طور واضح مطرح نشد که زن ها به علت جنسیت ارزش در شورای نگهبان رد صلاحیت می شوند. زمانی که شورای نگهبان مشغول تفسیر رجل سیاسی بود، همه ما منتظر بودیم حداقل به طور رسمی اعلام شود که زن ها به چه علت رد صلاحیت می شوند. در مجموع باید یکبار به شکل براق به این مسئله پرداخته شود، حتی اگر مورد نیاز است به شکل استفساریه و فرستادن آن به مجلس پیگیری شود.

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بندهای اعلام شده است از سوی شورای نگهبان در خصوص رجل سیاسی که بخشی از آن مربوط به وقایع ۸۸ است گفت: وقایع ۸۸

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس گفت: البته در جایگاهی که وزارت زنان پذیرفته نمی شود و در بعد آن گفته می شود تلاش کردیم و نشد، خواستیم و نشد، و علت هم مطرح نمی شود، درنتیجه در حوزه ریاست جمهوری هم این ابهامات را شاهد هستیم. امیدوارم این براق سازی ها ایجاد شود تا راهگشایی هم ممکن شود. درواقع همواره زنانی بودند که از صبغه سیاسی برخوردار بودند و رد صلاحیت شدند این نشان دهنده ابهام در عملکرد شورای نگهبان است.

واژه های کلیدی: سیاسی | نگهبان | رد صلاحیت | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs